پیش ثبت نام خرید اقساطی

لطفاً در تنظیم و تکمیل فرم زیر دقت فرمایید . محدودیت در دفعات ثبت نام وجود دارد و اصلاح آن هزینه بردار است

 

 . 

فرم ثبت نام فروش اقساطی

"الزامی" indicates required fields

نامالزامی
تاریخ تولدالزامی
لطفاً با شماره ای که بنام خودتان می‌باشد ثبت نام بفرمایید .
آدرس
لطفاً مشخص فرمایید در چه زمینه ای نیاز به همراهی دارید
لطفاً نسبت به توان پرداخت اقساط ، مدت آن را انتخاب نمایید.
Please enter a number from 50000000 to 500000000.
لطفاً میزان پرداخت ( پیش پرداخت ) خود را مشخص فرمایید . دقت کنید که این مبلغ نباید کمتر از ۳۵ درصد ( یک سوم ) کل مبلغ مورد نیاز برای هدف شما باشد . توجه : در صورت تایید و اعتبار سنجی ، این مبلغ حداکثر ۴۸ ساعت بعد ، ضمن مراجعه به آدرس اعلامی در تماس و یا پیام ، همزمان با عقد قرارداد پرداخت گردد .
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, Max. file size: 15 MB, Max. files: 2.
    لطفاً تصویر واضح و کامل باشد
    این هزینه صرفاً جهت استعلام از وضعیت اعتباری شما می‌باشد. برای عدم پرداخت مجدد هزینه توجه فرمایید که شخص ، در صورت داشتن معوقات بانکی ، چک برگشتی و یا هرگونه بدهی به موسسات مالی و اعتباری ، استعلام منفی خواهد بود . این هزینه غیر قابل برگشت است. https://www.mycredit.ir/
    این هزینه جهت تشکیل پرونده مقدماتی می‌باشد .