آفر کالا شیراز

همکاری در فروش
همکار محترم ؛
شما همواره میتوانید جهت ارسال تقاضای همکاری خود از گوشه سمت راست ، اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک خود نمایید .
تقاضای شما بررسی و حداکثر ظرف 48 ساعت پنل فروشگاهی شما فعال میشود .
کلیه خدمات آموزش به شما رایگان بوده و تنها 4% از فروش شما بعنوان کارمزد محاسبه و از ماه دومم دریافت میگردد .
با توجه به شیوه قرارداد مجموعه با شرکت ها ، این مبلغ از سود شما در خرید تامین میگردد ، بنا بر این برای شما هزینه ای نخواهد داشت .
هزینه عضویت شما در هر سال تنها 30000 تومان است .
مهمترین بخش همکاری در فروش ، تامین کالاهای کمیاب و محدود ، به وفور و مستمر است ( مانند تامین روغن و دیگر کالاهای تنظیم بازار )